Thứ bảy, 18/11/2017 18:48:36
 • Tin kỹ thuật cổ phiếu ROS ngày 4/7/2017

  Tin kỹ thuật cổ phiếu ROS ngày 4/7/2017

  Ros giảm dài hạn

 • Tin kỹ thuật cổ phiếu OGC ngày 28/6/2017

  Tin kỹ thuật cổ phiếu OGC ngày 28/6/2017

  Đảo chiều tăng, triển vọng lên 9,1-35

 • Tin kỹ thuật cổ phiếu HCM ngày 27/6/2017

  Tin kỹ thuật cổ phiếu HCM ngày 27/6/2017

 • Tin kỹ thuật VN30 ngày 21/6/2017

  Tin kỹ thuật VN30 ngày 21/6/2017

 • Tin kỹ thuật VnIndex ngày 14/06/2017

  Tin kỹ thuật VnIndex ngày 14/06/2017

 • Tin kỹ thuật chỉ số HnxIndex ngày 6-6-2017

  Tin kỹ thuật chỉ số HnxIndex ngày 6-6-2017

 • Tin kỹ thuật VnIndex ngày 6-6-2017

  Tin kỹ thuật VnIndex ngày 6-6-2017

 • Cổ phiểu GMD đang ở gần đỉnh – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 30-04-2017

  Cổ phiểu GMD đang ở gần đỉnh – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 30-04-2017

  Còn một đợt tăng khoảng 10%-20% nhưng sau đó rất dễ giảm nhanh và sâu.

 • REE tiềm ẩn nguy cơ cao – bản tin chứng khoán ngày 28-04-2017

  REE tiềm ẩn nguy cơ cao – bản tin chứng khoán ngày 28-04-2017

  Cổ phiếu Ree có thể tìm đỉnh trong vùng từ 29-32 rồi đảo chiều giảm xuống 2,4

 • HnxIndex đang ở trong giai đoạn điều chỉnh – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 24-04-2017

  HnxIndex đang ở trong giai đoạn điều chỉnh – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 24-04-2017

 • VnIndex đang ở trong giai đoạn điều chỉnh – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 24-04-2017

  VnIndex đang ở trong giai đoạn điều chỉnh – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 24-04-2017

 • VCB đang ở trong giai đoạn điều chỉnh – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 24-04-2017

  VCB đang ở trong giai đoạn điều chỉnh – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 24-04-2017

 • HnxIndex có triển vọng tăng phục hồi- bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 19-04-2017

  HnxIndex có triển vọng tăng phục hồi- bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 19-04-2017

  HnxIndex bước vào giai đoạn tích lũy, có thể kéo dài vài tuần trước khi tăng vượt 92.

 • VnIndex tăng trở lại – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 19-04-2017

  VnIndex tăng trở lại – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 19-04-2017

  Đợt điều chỉnh ngắn hạn có thể đã hoàn thành ở 705,55 mở ra triển vọng đảo chiều tăng.

 • Cổ phiếu HPG gần đạt đỉnh – bản tin kỹ thuật chứng khoán tối ngày 13-04-2017

  Cổ phiếu HPG gần đạt đỉnh – bản tin kỹ thuật chứng khoán tối ngày 13-04-2017

  Chu kỳ tăng với 5 sóng lên đã hoàn thành