Thứ tư, 20/09/2017 01:48:07
 • Tin kỹ thuật chỉ số HnxIndex ngày 6-6-2017

  Tin kỹ thuật chỉ số HnxIndex ngày 6-6-2017

 • Tin kỹ thuật VnIndex ngày 6-6-2017

  Tin kỹ thuật VnIndex ngày 6-6-2017

 • Cổ phiểu GMD đang ở gần đỉnh – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 30-04-2017

  Cổ phiểu GMD đang ở gần đỉnh – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 30-04-2017

  Còn một đợt tăng khoảng 10%-20% nhưng sau đó rất dễ giảm nhanh và sâu.

 • REE tiềm ẩn nguy cơ cao – bản tin chứng khoán ngày 28-04-2017

  REE tiềm ẩn nguy cơ cao – bản tin chứng khoán ngày 28-04-2017

  Cổ phiếu Ree có thể tìm đỉnh trong vùng từ 29-32 rồi đảo chiều giảm xuống 2,4

 • HnxIndex đang ở trong giai đoạn điều chỉnh – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 24-04-2017

  HnxIndex đang ở trong giai đoạn điều chỉnh – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 24-04-2017

 • VnIndex đang ở trong giai đoạn điều chỉnh – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 24-04-2017

  VnIndex đang ở trong giai đoạn điều chỉnh – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 24-04-2017

 • VCB đang ở trong giai đoạn điều chỉnh – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 24-04-2017

  VCB đang ở trong giai đoạn điều chỉnh – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 24-04-2017

 • HnxIndex có triển vọng tăng phục hồi- bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 19-04-2017

  HnxIndex có triển vọng tăng phục hồi- bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 19-04-2017

  HnxIndex bước vào giai đoạn tích lũy, có thể kéo dài vài tuần trước khi tăng vượt 92.

 • VnIndex tăng trở lại – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 19-04-2017

  VnIndex tăng trở lại – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 19-04-2017

  Đợt điều chỉnh ngắn hạn có thể đã hoàn thành ở 705,55 mở ra triển vọng đảo chiều tăng.

 • Cổ phiếu HPG gần đạt đỉnh – bản tin kỹ thuật chứng khoán tối ngày 13-04-2017

  Cổ phiếu HPG gần đạt đỉnh – bản tin kỹ thuật chứng khoán tối ngày 13-04-2017

  Chu kỳ tăng với 5 sóng lên đã hoàn thành

 • HnxIndex vẫn còn trong giai đoạn điều chỉnh – bản tin kỹ thuật chứng khoán chiều ngày 13-04-2017

  HnxIndex vẫn còn trong giai đoạn điều chỉnh – bản tin kỹ thuật chứng khoán chiều ngày 13-04-2017

  Các cổ phiếu giao dịch trên sàn Hnx vẫn còn một đợt tăng

 • VnIndex có thể đảo chiều giảm – bản tin kỹ thuật chứng khoán chiều ngày 13-04-2017

  VnIndex có thể đảo chiều giảm – bản tin kỹ thuật chứng khoán chiều ngày 13-04-2017

  Thị trường đã đạt đỉnh hoặc gần đỉnh

 • HnxIndex điều chỉnh ngắn hạn đã hoàn thành – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 11-04-2017

  HnxIndex điều chỉnh ngắn hạn đã hoàn thành – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 11-04-2017

  HnxIndex đang ở trong tiến trình tăng lên vùng từ 92,15-93,8

 • VnIndex tiếp tục tăng – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 11-04-2017

  VnIndex tiếp tục tăng – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 11-04-2017

  Mặc dù lực bán mạnh nhưng Vnindex vẫn lầm lũi tiến lên

 • HnIndex đang điều chỉnh – bản tin chứng khoán ngày 03-04-2017

  HnIndex đang điều chỉnh – bản tin chứng khoán ngày 03-04-2017

  Hiện nay đang là sóng [v] chia thành 5 sóng (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v), hiện nay đang là sóng (iv), sau khi hoàn thành sẽ tăng lên sóng (v)/[v].