Thứ tư, 18/10/2017 00:08:20
 • VnIndex có thể đảo chiều giảm – bản tin kỹ thuật chứng khoán chiều ngày 13-04-2017

  VnIndex có thể đảo chiều giảm – bản tin kỹ thuật chứng khoán chiều ngày 13-04-2017

  Thị trường đã đạt đỉnh hoặc gần đỉnh

 • HnxIndex điều chỉnh ngắn hạn đã hoàn thành – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 11-04-2017

  HnxIndex điều chỉnh ngắn hạn đã hoàn thành – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 11-04-2017

  HnxIndex đang ở trong tiến trình tăng lên vùng từ 92,15-93,8

 • VnIndex tiếp tục tăng – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 11-04-2017

  VnIndex tiếp tục tăng – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 11-04-2017

  Mặc dù lực bán mạnh nhưng Vnindex vẫn lầm lũi tiến lên

 • HnIndex đang điều chỉnh – bản tin chứng khoán ngày 03-04-2017

  HnIndex đang điều chỉnh – bản tin chứng khoán ngày 03-04-2017

  Hiện nay đang là sóng [v] chia thành 5 sóng (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v), hiện nay đang là sóng (iv), sau khi hoàn thành sẽ tăng lên sóng (v)/[v].

 • VnIndex đang điều chỉnh – bản tin chứng khoán ngày 03-04-2017

  VnIndex đang điều chỉnh – bản tin chứng khoán ngày 03-04-2017

  Hiện nay đang là sóng [v] dạng Ending Diagonal bao gồm 5 sóng (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v) theo cấu trúc 3-3-3-3-3 hiện nay đang là sóng (iv), sau khi hoàn thành sẽ tăng lên sóng (v)/[v].

 • Vn-Index điều chỉnh ngắn hạn hoặc trung hạn? – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 29-03-2017

  Vn-Index điều chỉnh ngắn hạn hoặc trung hạn? – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 29-03-2017

  Vn-Index bắt đầu bước vào đợt điều chỉnh giảm ngắn hạn xuống vùng 715-717 hoặc tối đa 712,6. Nếu giữ trên 712,6 sau đó sẽ tăng lên vùng

 • Hn-Index điềuchỉnh ngắn hạn – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 29-03-2017

  Hn-Index điềuchỉnh ngắn hạn – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 29-03-2017

  Nhiều khả năng đợt tăng của sóng (iii) đã hoàn thành ở 92, bắt đầu giai đoạn điều chỉnh giảm xuống sóng (iv)

 • Hn-Index đang lên – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 27-03-2017

  Hn-Index đang lên – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 27-03-2017

  Chỉ sốHn-Index đang ở trong tiến trình tăng lên sóng [v]/5 với những mục tiêu dự kiến ở vùng từ

 • Vn-Index đang lên – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 27-03-2017

  Vn-Index đang lên – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 27-03-2017

  Xu hướng tăng đang phát triển với mục tiêu dự kiến ở trong vùng từ

 • HUT đang lên – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 23-03-2017

  HUT đang lên – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 23-03-2017

  Cổ phiếu HUT đang ở trong sóng 5 lên với mục tiêu ở 15,45 sẽ đạt được trong vài ngày tới

 • HnIndex điều chỉnh ngắn hạn – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 23-03-2017

  HnIndex điều chỉnh ngắn hạn – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 23-03-2017

  Hôm nay và vài phiên tới sẽ giảm xuống vùng từ 86,79-88,28 trước khi xác định xu hướng tiếp theo

 • VnIndex có thể giảm nhanh – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 23-03-2017

  VnIndex có thể giảm nhanh – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 23-03-2017

  Đầu phiên hôm nay có thể phục hồi nhẹ sau đó tiếp tục giảm về cuối phiên

 • HnIndex hướng tăng có thể còn tiếp diễn – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 20-03-2017

  HnIndex hướng tăng có thể còn tiếp diễn – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 20-03-2017

  Đang ở trong sóng 5 tăng với mục tiêu lên 89,9-91,2-92,55

 • VnIndex dao động trong biên độ hẹp – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 20-03-2017

  VnIndex dao động trong biên độ hẹp – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 20-03-2017

  Hiện nay đang là giai đoạn điều chỉnh của sóng 4, trong vài ngày giảm xuống vùng 709-710.

 • HnIndex vẫn đang điều chỉnh – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 16-03-2017

  HnIndex vẫn đang điều chỉnh – bản tin kỹ thuật chứng khoán ngày 16-03-2017

  Hiện tay đang là tiến trình giảm xuống sóng (c)/[iv] trước khi tăng lên sóng [v].