Thứ ba, 24/04/2018 02:03:54

Đối với khách hàng là người Việt Nam

Chúng tôi chỉ nhận thanh toán qua ngân hàng, quý khách chọn một ngân hàng gần nhất để tiện cho việc thanh toán

Đối với khách hàng là người nước ngoài

Có thể thanh toán qua ngân hàng hoặc thanh toán qua Paypal