Thứ bảy, 16/12/2017 18:04:19
 • Bitcoin có thể đang tạo đỉnh

  Bitcoin có thể đang tạo đỉnh

 • Nhà đầu tư Bitcoin Việt Nam cần lưu ý

  Nhà đầu tư Bitcoin Việt Nam cần lưu ý

  Đồng Bicoin đang ở vùng giá cực đỉnh.
  Khuyến nghị:
  1. Tất cả các vị trí mua nên được thoát ra.
  2. Mở bán mới không cần dừng lỗ.
  Mục tiêu chốt lời ở vùng 6.000-10.000 BTC/USD

 • Đồng tiền số Bitcoin nhiều khả năng đã đạt đỉnh

  Đồng tiền số Bitcoin nhiều khả năng đã đạt đỉnh

  Cảnh báo cho mọi nhà ̣đầu tư Bitcoin người Viêṭ Nam!

 • Dự báo xu hướng giá đồng tiền số Bitcoin ngày 6/10/2017

  Dự báo xu hướng giá đồng tiền số Bitcoin ngày 6/10/2017