Thứ năm, 24/05/2018 07:13:09
 • EUR/USD đang ở vùng đáy trung hạn – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 12-04-2017

  EUR/USD đang ở vùng đáy trung hạn – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 12-04-2017

  Tỷ giá EUR/USD đang ở trong xu hướng giảm dài hạn nhưng trung hạn có tiềm năng tìm đáy ở gần đây rồi đảo chiều tăng cao.

 • EUR-USD sẽ tăng mạnh trong vài năm tới – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 12-03-2017

  EUR-USD sẽ tăng mạnh trong vài năm tới – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 12-03-2017

  Tỷ giá của cặp tiền EUR-USD đang ở trong xu hướng giảm dài hạn xuống vùng 0,85000 nhưng trong vài năm tới có thể tăng phục hồi mạnh lên vùng từ

 • EUR/USD có triển vọng tăng ngắn hạn – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 14-02-2017

  EUR/USD có triển vọng tăng ngắn hạn – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 14-02-2017

  EUR/USD có triển vọng tăng ngắn hạn