Thứ năm, 21/09/2017 22:56:01
  • USDJPY Tích lũy để lên – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 20-02-2017

    USDJPY Tích lũy để lên – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 20-02-2017

    Hiện nay cặp tiền này đang ở giai đoạn tích lũy của sóng (4),