Thứ năm, 24/05/2018 07:14:49
  • USDJPY Tích lũy để lên – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 20-02-2017

    USDJPY Tích lũy để lên – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 20-02-2017

    Hiện nay cặp tiền này đang ở giai đoạn tích lũy của sóng (4),