Chủ nhật, 19/11/2017 20:59:58
  • Đậu nành có triển vọng tăng – bản tin kỹ thuật đậu nành ngày 10-02-2017

    Đậu nành có triển vọng tăng – bản tin kỹ thuật đậu nành ngày 10-02-2017

    Đậu nành đang tích lũy để tăng, trừ khi xuống dưới 994 có thể xuống 938 trước khi lên