Thứ năm, 24/05/2018 07:19:36
  • Đậu nành có triển vọng tăng – bản tin kỹ thuật đậu nành ngày 10-02-2017

    Đậu nành có triển vọng tăng – bản tin kỹ thuật đậu nành ngày 10-02-2017

    Đậu nành đang tích lũy để tăng, trừ khi xuống dưới 994 có thể xuống 938 trước khi lên