Thứ năm, 24/05/2018 07:15:30
 • Gạo phục hồi ngắn hạn – bản tin nông sản ngày 30-03-2017

  Gạo phục hồi ngắn hạn – bản tin nông sản ngày 30-03-2017

 • Gạo có thể tăng phục hồi trong ngắn hạn – bản tin kỹ thuật nông sản ngày 21-02-2017

  Gạo có thể tăng phục hồi trong ngắn hạn – bản tin kỹ thuật nông sản ngày 21-02-2017

  Gạo đang ở trong xu hướng giảm với 5 sóng xuống, hiện nay là sóng (4) phục hồi

 • Gạo thô có khả năng phục hồi – bản tin kỹ thuật gạo thô ngày 11-02-2017

  Gạo thô có khả năng phục hồi – bản tin kỹ thuật gạo thô ngày 11-02-2017

  Gạo thô đang ở trong thời kỳ phân phối, kỳ hạn tháng 3/2017 có thể phục hồi lên