Thứ năm, 24/05/2018 07:14:10
 • Ngô đang ở gần đỉnh – bản tin kỹ thuật nông sản ngày 01-03-2017

  Ngô đang ở gần đỉnh – bản tin kỹ thuật nông sản ngày 01-03-2017

  Nếu giữ trên 359,5 kỳ hạn tháng 5/2017 sẽ có triển vọng tăng lên vùng từ 381-415.
  Trong khi xuống dưới 359,15 sẽ bắt đầu giảm mạnh.

 • Ngô tăng giá không bền? – bản tin kỹ thuật ngô ngày 10-02-2017

  Ngô tăng giá không bền? – bản tin kỹ thuật ngô ngày 10-02-2017

  Ngô tăng không bền