Chủ nhật, 25/03/2018 12:22:28
  • AUD/USD đang trong quá trình tăng phục hồi – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 14-03-2017

    Phân tích Tỷ giá cặp tiền AUD/USD đang ở trong xu hướng giảm dài hạn với mục tiêu xuống vùng ...