Chủ nhật, 22/07/2018 04:18:14
  • Dầu thô đang ở gần đỉnh – bản tin kỹ thuật năng lượng ngày 12/10/2017

    Dự kiến Trong vài năm: Dầu thô xuống tìm đáy ở 26,16 rồi đảo chiều tăng Trong vài tháng: xuống ...

  • error: Nội dung đã được bảo vệ