Thứ bảy, 16/12/2017 18:06:54
  • Dầu thô đang ở gần đỉnh – bản tin kỹ thuật năng lượng ngày 12/10/2017

    Dự kiến Trong vài năm: Dầu thô xuống tìm đáy ở 26,16 rồi đảo chiều tăngTrong vài tháng: xuống ...