Thứ tư, 18/10/2017 00:09:28
  • Dầu thô đang ở trong vùng trung tính – bản tin năng lượng ngày 28-04-2017

    Dự kiến Dầu thô ngọt nhẹ WTI đang ở trong thời kỳ tăng phục hồi lên sóng [C], mục tiêu phổ biến ...