Chủ nhật, 17/12/2017 14:48:56
  • Dầu thô đang ở trong vùng trung tính – bản tin năng lượng ngày 28-04-2017

    Dự kiến Dầu thô ngọt nhẹ WTI đang ở trong thời kỳ tăng phục hồi lên sóng [C], mục tiêu phổ biến ...