Chủ nhật, 25/03/2018 12:22:21
  • Dầu thô đang ở trong vùng trung tính – bản tin năng lượng ngày 28-04-2017

    Dự kiến Dầu thô ngọt nhẹ WTI đang ở trong thời kỳ tăng phục hồi lên sóng [C], mục tiêu phổ biến ...