Thứ tư, 18/10/2017 00:09:23
  • Dầu thô WTI vẫn đang ở trong giai đoạn điều chỉnh – bản tin kỹ thuật năng lượng ngày 29-03-2017

    Dự kiến Giai đoạn điều chỉnh giảm ngắn hạn có thể đã hoàn thành ở 42,2. Nếu điều này đúng ...