Thứ năm, 21/09/2017 12:03:16
  • EUR/USD đang ở vùng đáy trung hạn – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 12-04-2017

    Tỷ giá EUR/USD đang ở trong xu hướng giảm dài hạn nhưng trung hạn có tiềm năng đảo chiều tăng ...