Chủ nhật, 22/07/2018 04:29:10
  • EUR-USD sẽ tăng mạnh trong vài năm tới – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 12-03-2017

    Dự kiến xu hướng dài hạn (vài năm) Tỷ giá của cặp tiền EUR-USD đang ở trong xu hướng giảm dài ...

  • error: Nội dung đã được bảo vệ