Thứ tư, 18/10/2017 00:09:14
  • EUR-USD sẽ tăng mạnh trong vài năm tới – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 12-03-2017

    Dự kiến xu hướng dài hạn (vài năm) Tỷ giá của cặp tiền EUR-USD đang ở trong xu hướng giảm dài ...