Thứ tư, 22/11/2017 19:41:30
  • EUR/USD đang ở vùng đáy trung hạn – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 12-04-2017

    Tỷ giá EUR/USD đang ở trong xu hướng giảm dài hạn nhưng trung hạn có tiềm năng đảo chiều tăng ...