Thứ tư, 20/09/2017 01:43:36
  • Tin kỹ thuật cổ phiếu HPG ngày 13/9/2017

    Dự kiến Trong vài ngày đến vài tuần lên 41,4-57,2. Dự phòng: Bất cứ khi nào xuống dưới 26,6 thì xu ...