Thứ hai, 19/03/2018 11:34:08
  • Tin kỹ thuật dầu thô ngày 11/11/2017

    Trong khoảng 1 năm tới, dầu thô có triển vọng tăng lên vùng 70, nhưng trong vài tháng đang tiềm ẩn một ...