Thứ tư, 22/11/2017 19:43:48
  • Tin kỹ thuật giá vàng ngày 21/6/2017

    Dự kiến Trong vài ngày Xuống 1232 rồi tăng lên 1314-1352 trong vài tuần.Trong trường hợp xuống ...