Thứ năm, 21/06/2018 09:34:34
  • Tin kỹ thuật dầu thô ngày 11/11/2017

    Trong khoảng 1 năm tới, dầu thô có triển vọng tăng lên vùng 70, nhưng trong vài tháng đang tiềm ẩn một ...