Chủ nhật, 18/02/2018 08:28:31
  • Tin kỹ thuật giá vàng ngày 7/9/2017

    Dự kiến Giá vàng đang ở trong chu kỳ giảm dài hạn, theo mô hình chữ chi (Zigzag) chia làm 3 bước sóng ...