Thứ năm, 24/05/2018 07:23:58
  • Tin kỹ thuật giá vàng ngày 7/9/2017

    Dự kiến Giá vàng đang ở trong chu kỳ giảm dài hạn, theo mô hình chữ chi (Zigzag) chia làm 3 bước sóng ...