Thứ tư, 18/10/2017 00:08:35
  • Vàng tiếp tục tăng – bản tin kỹ thuật kim quý ngày 13-04-2017

    Dự kiến trong vài giờ đến vài ngày Vàng đang ở trong sóng [v] tăng, các mục tiêu của sóng [v]: ...

  • Vàng tiếp tục tăng – bản tin kỹ thuật kim quý ngày 12-04-2017

    Phiên hôm qua vàng tiếp tục tăng mạnh, cho đến sáng nay đã đạt mức 1279,7. Như vậy là sóng [v] vẫn ...