Thứ ba, 17/05/2022 12:16:57
  • Dầu thô nặng ít biến động – bản tin kỹ thuật dầu thô nặng ngày 20-02-2017

    Trong 10 ngày qua ít biến động, xu hướng không có gì mới so với bản phân tích trước cách đây 9 ngày. ...

  • error: Nội dung đã được bảo vệ