Thứ ba, 06/12/2022 18:57:31
  • Dầu thô ngọt nhẹ tăng ngắn hạn – bản tin kỹ thuật dầu thô ngày 11-02-2017

    [caption id="attachment_3432" align="aligncenter" width="1024"] Biểu đồ giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 3/2017 - bấm ...

  • error: Nội dung đã được bảo vệ