Thứ sáu, 20/05/2022 01:32:37
  • Dầu thô WTI đang ở trong xu hướng giảm dài hạn – bản tin kỹ thuật năng lượng ngày 07-03-2017

    Dự kiến trong vài tháng đến vài năm Dầu thô ngọt nhẹ WTI đang ở trong xu hướng giảm dài hạn với ...

  • error: Nội dung đã được bảo vệ