Chủ nhật, 17/10/2021 20:00:51
  • EUR/USD có triển vọng tăng ngắn hạn – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 14-02-2017

    Xét về trung hạn cặp tiền này vẫn ở trong xu hướng giảm với khả năng xuống dưới 1,0000. Tuy nhiên ...

  • error: Nội dung đã được bảo vệ