Thứ hai, 23/05/2022 03:28:31
  • EUR-USD sẽ tăng mạnh trong vài năm tới – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 12-03-2017

    Dự kiến xu hướng dài hạn (vài năm) Tỷ giá của cặp tiền EUR-USD đang ở trong xu hướng giảm dài hạn ...

  • error: Nội dung đã được bảo vệ