Thứ ba, 06/12/2022 19:08:17
  • EUR/USD có triển vọng tăng ngắn hạn – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 14-02-2017

    Xét về trung hạn cặp tiền này vẫn ở trong xu hướng giảm với khả năng xuống dưới 1,0000. Tuy nhiên ...

  • error: Nội dung đã được bảo vệ