Chủ nhật, 17/10/2021 06:55:21
  • GBP/USD triển vọng tăng ngắn hạn – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 14-02-2017

    Cặp tiền này đang ở trong xu hướng giảm dài hạn tuy nhiên trong ngắn hạn có triển vọng tăng rất rõ ...

  • error: Nội dung đã được bảo vệ