Thứ sáu, 09/12/2022 23:43:15
  • NZD/USD đang trong giai đoạn điều chỉnh tăng- bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 15-02-2017

    Cặp tiền này đang ở trong giai đoạn điều chỉnh tăng với triển vọng lên 0,75-0,77-0,79 trước khi xác ...

  • error: Nội dung đã được bảo vệ