Thứ bảy, 03/12/2022 04:12:44
  • OGC có khả năng đảo chiều – bản tin chứng khoán Bear Stock ngày 15-02-2017

    Sóng [C] là sóng giảm cuối cùng của mô hình Zigzag [A]-[B]-[C]. Trong [C] có 5 sóng mà trong đó sóng (5) đã ...

  • error: Nội dung đã được bảo vệ