Thứ năm, 19/05/2022 19:49:03
  • PHR ở gần đỉnh – bản tin kỹ thuật Bull Stock ngày 14-02-2017

    Cổ phiếu PHR có thể lập đỉnh ở gần khu 33 để xuống 28-25-20. Trong trường hợp vượt 33 có thể lên ...

  • error: Nội dung đã được bảo vệ