Thứ ba, 06/12/2022 16:50:43
  • USDCHF tăng phục hồi để xuống – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 20-02-2017

    Dự kiến trong vài tuần đến vài tháng Xuống 0,98-0,96-0,95-0,92-0,91. Dự kiến trong vài ngày đến vài ...

  • error: Nội dung đã được bảo vệ