Thứ hai, 23/05/2022 03:03:32
  • Vàng điều chỉnh ngắn hạn – bản tin kỹ thuật kim quý ngày 03-04-2017

    Vàng đang ở trong giai đoạn điều chỉnh giảm trước khi tiếp tục tăng vượt 1260,7. Dự kiến Hiện nay ...

  • Vàng điều chỉnh ngắn hạn – bản tin kỹ thuật kim quý ngày 29-03-2017

    Sau khi lên đến 1260,7 và đóng cửa trên 1251 vàng được xác nhận đảo chiều tăng nhưng có thể bước ...

  • error: Nội dung đã được bảo vệ