Thứ hai, 23/05/2022 00:32:16
  • Vàng vẫn ở trong xu hướng giảm ngắn hạn – bản tin kỹ thuật giá vàng ngày 25-03-2017

    Mấy ngày qua giá vàng tăng mạnh mẽ từ 1195-1252 (tăng 5%) nhưng có thể chỉ là một đợt tăng phục hồi ...

  • error: Nội dung đã được bảo vệ