Thứ tư, 27/10/2021 21:00:50
  • AUD/USD có triển vọng tăng – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 14-02-2017

    Nhiều khả năng giai đoạn điều chỉnh, tích lũy đã hoàn thành ở 0,716 mở ra triển vọng tăng lên ...

  • error: Nội dung đã được bảo vệ