Chủ nhật, 24/03/2019 07:46:18
  • Ngô đang ở gần đỉnh – bản tin kỹ thuật nông sản ngày 01-03-2017

    Nếu giữ trên 359,5 kỳ hạn tháng 5/2017 sẽ có triển vọng tăng lên vùng từ 381-415.
    Trong khi xuống dưới 359,15 sẽ bắt đầu giảm mạnh.

  • Ngô tăng giá không bền? – bản tin kỹ thuật ngô ngày 10-02-2017

    Ngô tăng không bền

  • error: Nội dung đã được bảo vệ