Thứ tư, 20/09/2017 01:46:22
  • Tin kỹ thuật cà phê Arabica ngày 13/9/2017

    Dự kiến Hôm nay tăng lên 136,45-138,15. Rồi điều chỉnh. Nếu điều chỉnh duy trì trên vùng 131,95 hoặc ...