Thứ hai, 25/10/2021 04:00:18
  • USDJPY Tích lũy để lên – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 20-02-2017

    Hiện nay cặp tiền này đang ở giai đoạn tích lũy của sóng (4),

  • error: Nội dung đã được bảo vệ