Thứ tư, 10/08/2022 22:00:39
  • Đậu nành có triển vọng tăng – bản tin kỹ thuật đậu nành ngày 10-02-2017

    Đậu nành đang tích lũy để tăng, trừ khi xuống dưới 994 có thể xuống 938 trước khi lên

  • error: Nội dung đã được bảo vệ