Thứ năm, 19/05/2022 18:44:34
 • Tin kỹ thuật dầu thô ngày 11/11/2017

  Trong tương lai khoảng 1 năm tới, dầu thô WTI có triển vọng lên 70 đô la Mỹ /thùng.
  Trong vài tháng tới có tiềm ẩn xuống 44-40 đô la Mỹ / thùng.

 • Dầu thô đang ở gần đỉnh – bản tin kỹ thuật năng lượng ngày 12/10/2017

 • Tin kỹ thuật xu hướng giá dầu thô thế giới ngày 26/9/2017

 • Tin kỹ thuật giá dầu thô WTI ngày 29/7/2017

 • Tin kỹ thuật dầu thô WTI ngày 21/6/2017

 • Dầu thô đang ở trong vùng trung tính – bản tin năng lượng ngày 28-04-2017

 • Dầu thô WTI vẫn đang ở trong giai đoạn điều chỉnh – bản tin kỹ thuật năng lượng ngày 29-03-2017

  Giai đoạn điều chỉnh giảm ngắn hạn có thể đã hoàn thành ở 42,2. Nếu điều này đúng thì trong vài phiên giao dịch sẽ tăng vượt 51,9

 • Dầu thô WTI đang ở trong xu hướng giảm dài hạn – bản tin kỹ thuật năng lượng ngày 07-03-2017

  Dầu thô ngọt nhẹ WTI đang ở trong xu hướng giảm dài hạn với mục tiêu xuống vùng 15-26, quá trình này chia làm 5 bước sóng, hiện nay đang là sóng (4) tăng phục hồi. Đợt tăng phục hồi này có thể còn tiếp diễn lên vùng 54-64 trong khoảng vài tháng trước khi xuống.

 • Dầu thô ngọt nhẹ ít biến động – bản tin kỹ thuật năng lượng ngày 20-02-2017

  Trong 10 ngày qua ít biến động, xu hướng cơ bản vẫn không thay đổi

 • Dầu thô ngọt nhẹ tăng ngắn hạn – bản tin kỹ thuật dầu thô ngày 11-02-2017

  Dầu thô ngọt nhẹ tăng ngắn hạn, dài hạn có thể giảm

 • error: Nội dung đã được bảo vệ