Thứ năm, 19/05/2022 20:12:07
  • Gạo phục hồi ngắn hạn – bản tin nông sản ngày 30-03-2017

  • Gạo có thể tăng phục hồi trong ngắn hạn – bản tin kỹ thuật nông sản ngày 21-02-2017

    Gạo đang ở trong xu hướng giảm với 5 sóng xuống, hiện nay là sóng (4) phục hồi

  • Gạo thô có khả năng phục hồi – bản tin kỹ thuật gạo thô ngày 11-02-2017

    Gạo thô đang ở trong thời kỳ phân phối, kỳ hạn tháng 3/2017 có thể phục hồi lên

  • error: Nội dung đã được bảo vệ