Thứ tư, 10/08/2022 09:42:43
  • EUR/USD đang ở vùng đáy trung hạn – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 12-04-2017

    Tỷ giá EUR/USD đang ở trong xu hướng giảm dài hạn nhưng trung hạn có tiềm năng tìm đáy ở gần đây rồi đảo chiều tăng cao.

  • EUR-USD sẽ tăng mạnh trong vài năm tới – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 12-03-2017

    Tỷ giá của cặp tiền EUR-USD đang ở trong xu hướng giảm dài hạn xuống vùng 0,85000 nhưng trong vài năm tới có thể tăng phục hồi mạnh lên vùng từ

  • EUR/USD có triển vọng tăng ngắn hạn – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 14-02-2017

    EUR/USD có triển vọng tăng ngắn hạn

  • error: Nội dung đã được bảo vệ