Chủ nhật, 22/07/2018 04:29:39
  • Dầu thô WTI vẫn đang ở trong giai đoạn điều chỉnh – bản tin kỹ thuật năng lượng ngày 29-03-2017

    Dự kiến Giai đoạn điều chỉnh giảm ngắn hạn có thể đã hoàn thành ở 42,2. Nếu điều này đúng ...

  • error: Nội dung đã được bảo vệ