Thứ bảy, 13/07/2024 23:35:16

Robusta có thể tìm đáy ở khu 2100? – Bản tin kỹ thuật cà phê vối ngày 7/2/2016

07-02-2017   169 Lượt xem

Dự kiến cà phê Robusta tìm đáy ở vùng 2145-2115 để sau đó tăng lên 2300-2450. Trừ khi xuống dưới 2090 sẽ chuyển sang xu hướng giảm, khi điều này xảy ra thì những đợt tăng trở lại sau đó nếu có xảy ra cũng trở thành cơ hội bán cho mục tiêu ngắn hạn ở 1945 trước khi xác định xu hướng tiếp theo. Trong trường hơpj không xuống dưới 2090 sẽ tăng lên 2300-2450.

Để xem được nội dung bạn phải làm thành viên và sẽ mất phí

Xem hướng dẫn 

error: Nội dung đã được bảo vệ