Thứ sáu, 09/12/2022 23:21:49
  • Cà phê chè sắp tăng – bản tin kỹ thuật nông sản ngày 11-03-2017

    Dự kiến trong vài ngày Giá cà phê Arabica đang tích lũy để lên, quá trình này sắp hoàn thành. Dự kiến ...

  • Cà phê chè sắp tăng? – bản tin kỹ thuật nông sản ngày 24-02-2017

    Dự kiến trong vài ngày Xuống 150-149,3-148,4 sau đó tăng lên vùng 153-156. Nếu xuống dưới 148 sẽ có thể ...

  • error: Nội dung đã được bảo vệ