Thứ tư, 22/03/2023 20:34:41
  • Cà phê vối đang trong tiến trình tăng – bản tin kỹ thuật nông sản ngày 12-04-2017

    Tóm tắt diễn biến phiên trước Kỳ hạn tháng 5/2017 mở cửa tại 2153 (-1) rồi giảm nhanh xuống 2142 ...

  • Cà phê vối đang trong tiến trình tăng – bản tin kỹ thuật ngày 11-04-2017

    Tóm tắt diễn biến phiên trước Sau khi tăng 27 điểm lên 2170 vào phiên hôm thứ sáu cuối tuần trước, ...

  • error: Nội dung đã được bảo vệ