Thứ năm, 19/05/2022 19:54:59
  • Tin kỹ thuật cà phê Arabica ngày 27/7/2017

    Dự kiến Đang trong tiến trình tăng lên 138-140-150. Hôm nay kỳ hạn tháng 9 xuống 134-133-132,5 rồi tiếp ...

  • Tin kỹ thuật cà phê Arabica ngày 27/7/2017

    Dự kiến hôm nay Nếu kỳ hạn tháng 9 tăng vượt 126,6 sẽ tiếp lên 127,8-129-130,5. Ngược lại nếu giảm ...

  • error: Nội dung đã được bảo vệ