Thứ sáu, 09/12/2022 22:46:54
  • USDJPY Tích lũy để lên – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 20-02-2017

    Dự kiến trong vài ngày đến vài tuần Nếu giữ trên 111,6 sẽ tăng lên 119,34-121,84-123,22-124,39. Nếu ...

  • error: Nội dung đã được bảo vệ