Chủ nhật, 23/06/2024 15:33:02
  • Cà phê chè đảo chiều tăng – bản tin kỹ thuật nông sản ngày 28-03-2017

    Dự kiến Sau khi kỳ hạn tháng 5/2017 giảm xuống 136,2 gần vùng dự kiến 136,5 đã bắt đầu tăng trở ...

  • Cà phê chè đảo chiều tăng – bản tin kỹ thuật cà phê ngày 14-3-2017

    Dự kiến Cà phê chè đảo chiều tăng, kỳ hạn tháng 5/2017 có triển vọng tăng lên vùng từ 161-175 trong ...

  • Cà phê chè đảo chiều tăng – bản tin kỹ thuật nông sản ngày 09-03-2017

    Dự kiến Cà phê chè đang ở trong tiến trình tăng lên 157,5-162,7 chia thành 5 bước sóng ...

  • error: Nội dung đã được bảo vệ